Scroll Top

سر سیلندر و سوپاپ پرکینز

سر سیلندر و سوپاپ پرکینز انواع موتورهای پرکینز سه سیلندر ، چهار و شش سیلندر بهمراه لوازم جانبی از قبیل فنر کلاهک سوپاپ سیت و گیت موجود در فروشگاه موسی.برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

%d9%81%d9%86%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%be-%d9%be%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%d8%b2
perkins-guide-%da%af%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%be-%d9%be%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%d8%b2

کد محصول : CHP-1030

کد محصول : CHP-0268

در صورتیکه از تیپ موتور خود اطلاع ندارید و یا شماره فنی قطعه مورد نظر خود را نمی دانید از این راهنما کمک گرفته و یا با ما تماس بگیرید.

کد محصول : CHP-0252

کد محصول : CHP-0220

کد محصول : CHP-1120

کد محصول : CHP-0175

سر سیلندر و سوپاپ پرکینز

کد محصول : CHP-1153

کد محصول : CHP-0066

کد محصول : CHP-0228

کد محصول : CHP-0132

کد محصول : CHP-0270

ZZ80268-111011030-111011090-ZZ80253-ZZ80220-ZZ80252-ZZ80175-111011120-111011050-CH11153-CH11399-R/CH11399-CH12455-R/CH12455-ZZ80013-ZZ80066-ZZ80024-ZZ80024p-ZZ80225-ZZ80228-ZZ80270-ZZ80268-ZZ80267-4181V039-4181V041-ZZ80266-ZZ80282-ZZ80274-ZZ80281-4181V022-T417983-ZZ80132-سر سیلندر و سوپاپ پرکینز

error: Content is protected !!