Scroll Top

فن پروانه پرکینز

فن پروانه پرکینز در تمامی مدلهای سه سیلندر ، چهار سیلندر ، شش سیلندر و دوازده سیلندر موجود در فروشگاه موسی . در صورتیکه سوالی دارید می توانید در همین صفحه مطرح و یا با ما تماس بگیرید .

fan-perkins-3.152-41mm-پروانه-پرکینز
fan-perkins-1004-51mm-پروانه-پرکینز

جهت : باد بیرون  قطر : 41 میلیمتر

کد محصول : FFP-O-41

جهت : باد بیرون  قطر : 51 میلیمتر

کد محصول : FFP-O-51

fan-perkins-404-32mm-پروانه-پرکینز
fan-perkins-1004-51mm-پروانه-پرکینز

جهت : باد بیرون  قطر : 32 میلیمتر

کد محصول : FFP-O-32

جهت : باد بیرون  قطر : 56 میلیمتر

کد محصول : FFP-O-56

fan-perkins-1106-67mm-پروانه-پرکینز
fan-perkins-1004-51mm-پروانه-پرکینز

جهت : باد بیرون  قطر : 67 میلیمتر

کد محصول : FFP-O-67

جهت : باد بیرون  قطر : 64 میلیمتر

کد محصول : FFP-O-64

فن پروانه پرکینز

2485c511-2485c503-2485c510-2485c501-2485c536-2485c534-2485c533-2485c535-2485c544-2485c543-2485c541-2485c546-2485c547-2485c545-2485c554-2485c555-2485c556-2485c557-2485c558-2485c520-2485c521-2485c522-2485c523-2485c524-2485c525-2485c526-2485c527-2485c528-2485c529-

error: Content is protected !!