Scroll Top

قطع کن-سلنوئید پرکینز

قطع کن-سلنوئید پرکینز – خاموش کن پرکینز در تمامی مدلهای 12 ولت و 24 ولت موجود در فروشگاه موسی . در صورتیکه هرگونه درخواست و یا سوالی دارید می توانید  با ما تماس بگیرید .

قطع کن-سلنوئید پرکینز

کد محصول : FS – 021

قطع کن-سلنوئید پرکینز

کد محصول : FS – 011

قطع کن-سلنوئید پرکینز

کد محصول : FS – 001

perkins-miscellaneous-electricity-26420469_سلنوئید پرکینز,solenoid

کد محصول : FS – 022

2848A279_سلنوئید پرکینز,solenoid perkins

کد محصول : FS – 012

3935650-Fuel-Shutdown-Solenoid-Valve-سلنوئید پرکینز, perkins

کد محصول : FS – 002

در صورتیکه از تیپ موتور خودتان اطلاع ندارید و یا شماره قطعه مورد نظرتان را نمیدانید ، می توانید از این راهنما کمک بگیرید و یا با ما در تماس باشید.

449679A1_سلنوئید پرکینز,solenoid perkins

کد محصول : FS – 023

3102xU8sImLسلنوئید پرکینز,solenoid perkins_

کد محصول : FS – 013

3974947-Fuel-Pump-Solenoid-Valve-سلنوئید پرکینز, perkins

کد محصول : FS – 003

26420472-24v-سلنوئید پرکینز,solenoid perkins

کد محصول : FS – 024

U85206451_سلنوئید پرکینز,solenoid perkins

کد محصول : FS – 014

perkins-solenoid-سلنوئید پرکینز,

کد محصول : FS – 004

قطع کن-سلنوئید پرکینز
خاموش کن پرکینز - قطع کن سوخت- سلنوئید دو فیش و تک فیش پرکینز - سلنوئید سه فیش پرکینز
قطه کن پمپ سوخت - 12 ولت - 24 ولت - دوازده ولت - بیست چهار ولت

error: Content is protected !!