Scroll Top

استارت و دینام پرکینز

استارت و دینام پرکینز در تمامی مدلهای سه سیلندر ، چهار سیلندر ، شش سیلندر و دوازده سیلندر موجود در فروشگاه موسی . در صورتیکه سوالی دارید می توانید در همین صفحه مطرح و یا با ما تماس بگیرید .

دینام 1104c

دینام پرکینز

کد محصول : AL-B-01

استارت سری 1104

استارت پرکینز

کد محصول : ST-A-20

استارت سری 404

استارت پرکینز

کد محصول : ST-A-11

دینام پرکینز 1004 و اصلی 1006

دینام پرکینز

کد محصول : AL-B-02

استارت پرکینز 804d

استارت پرکینز

کد محصول : ST-A-14

استارت پرکینز 4.248 موتورسازان 4.236و 1004

استارت پرکینز

کد محصول : ST-A-18

در صورتیکه از تیپ موتور خودتان اطلاع ندارید و یا شماره قطعه مورد نظرتان را ندارید می توانید از این راهنما کمک بگیرید و یا با ما تماس بگیرید.

دینام تراکتور فرگوسن

دینام پرکینز

کد محصول : AL-B-04

استارت و دینام پرکینز

دینام پرکینز

کد محصول : AL-B-07

استارت و دینام پرکینز

استارت پرکینز

کد محصول : ST-A-21

2873A103,MP10237,2873K409,2873K632,2873K634,2873K404,2873D202,185086610,U5MK8259,185086600,185086680,185086610,U5MK8259
استارت دینام - استارت و دینام پرکینز - فروشگاه موسی
دینام 1004 , 1006 , 1103 , 1104 , 404 , 403 , موتور جت قدیمی پرکینز , دینام و استارت, پرکینز جدید

Leave a comment

error: Content is protected !!