Scroll Top

کولر روغن

کولر روغن پرکینز سه سیلندر ، چهار سیلندر ، شش و دوازده سیلندر موجود در فروشگاه موسی . در صورتیکه سوال و یا درخواستی دارید لطفا با ما تماس بگیرید .

2486A222

کد محصول : OC – 222

سرد کن روغن پرکینز موتور سه سیلندر جدید

کد محصول : OC – 973

سرد کن روغن پرکینز چهار و هشت طبقه موتور شش سیلندر

2486A973

در صورتیکه از تیپ موتور خودتان اطلاع ندارید و یا شماره قطعه مورد نظرتان را نمیدانید ، می توانید از این راهنما کمک بگیرید و یا با ما تماس بگیرید.

2486A219
کولر روغن

کد محصول : OC – 219

سرد کن روغن پرکینز موتور شش سیلندر و چهار سیلندر

کد محصول : OC – 993

سرد کن روغن پرکینز موتور شش سیلندر هشت طبقه

کولر روغن
2486A993
کولر روغن

کد محصول : OC – 215

سرد کن روغن پرکینز موتور چهار سیلندر جدید

2486A222 کولر روغن , 2486A973 کولر روغن , 2486A219 , 2486A216
کولر روغن , کولر روغن 2486A993 , 2486A215 ,2486A217 , 2486A227

2486A212 , 2486A213 , 2486A218 , 2486A214 , 2486A210 , 2486A211

2486A231,2486A023,2486A014,2486A015,2486A015,2486A015

کمباین-تراکتور فرگوسن – 399-285-240-6290

سرد کن روغن و خنک کن روغن 4.236-4.248-3.152-1003-1103-1004-1006-1104-1106-1306-2306-2206-2806-3008-3012-2506-موتورساران – موتورسازان تبریز-سه سیلندر-3 سیلندر-4سیلندر-چهار سیلندر-شش سیلندر-6 سیلندر-12 سیلندر

Leave a comment

error: Content is protected !!