Scroll Top

موتور چهار زمانه چیست؟

diesel-two-stroke200x300

موتور چهار زمانه چیست؟

از لحاظ تقسیم بندی موتورهای دیزل به دو دسته دو زمانه و چهار زمانه و از لحاظ ساختار به دو دسته موتورهای خطی و خورجینی تقسیم بندی می شوند. در هر دو دو دسته دو زمانه و چهار زمانه سیکل چهارگانه1- مکش هوا 2-تراکم 3-پاشش سوخت و احتراق 4-تخلیه دود انجام میگیرد که گاهی همزمان و گاهی بترتیب بر اساس نوع طراحی آن صورت می پذیرد.

در زیر با کمک تصویر این فرایند را بهتر توضیح می دهیم.

e-learn-logo2

3- انفجار

در انتهای زمان تراکم در حالیکه هر دو سوپاپ همچنان بسته‌اند مقداری سوخت گازوئیل به درون هوا فشرده و داغ موجود در محفظه احتراق پاشیده می‌شود و سوخت در اثر ابن حرارت محترق می‌گردند. فشار زیاد گازهای منبسط شده پیستون را به طرف پایین می‌راند. حرکت پیستون از طریق شاتون به میل‌لنگ منتقل می‌شود و موجب گردش میل‌لنگ می‌گردد.

4- خروج دود

با رسیدن پیستون به پایین ترین مکان در مرحله انفجار، سوپاپ تخلیه باز می‌شود و به گازهای سوخته تحت فشار اولیه اجازه می‌دهد سیلندر را ترک کند. پس پیستون از پایین ترین نقطه به طرف بالا حرکت می‌کند و تمام گازهای سوخته را بیرون از سیلندر می‌راند.

how-diesel-engine-works

1- مکش هوا

پیستون از بالاترین مکان به طرف پایین‌ترین مکان خود در سیلندرحرکت می‌کند در این زمان سوپاپ تخلیه بسته است و سوپاپ هوا باز است. با پایین آمدن پیستون یک خلا نسبی در سیلندر ایجاد می‌شود و هوای خالص از طریق مجرای سوپاپ هوا وارد سیلندر می‌شود.

2- کمپرس

پیستون از طرف بالا حرکت می‌کند و در حالیکه هر دو سوپاپ بسته‌اند هوای داخل سیلندر متراکم می‌گردد و نسبت تراکم به 14 تا 22 برابر می‌رسد. فشار داخل سیلندر تا حدود 40 اتمسفر بالا می‌رود و بر اثر این تراکم زیاد حرارت هوا داخل سیلندر به شدت افزایش یافته و به حدود 400 تا 600 درجه سانتیگراد می‌رسد.

در پایان پیستون یکبار دیگر به طرف پایین حرکت می‌کند و با شروع زمان تنفس سیکل جدیدی آغاز می‌گردد.

موتور چهار زمانه چیست؟

Leave a comment

error: Content is protected !!